Logo RSS
شعر.متن ادبی.حرف دل

ابراهیم کیانفرد

2014/11/1
گذر عشق افتاد بر در دلخونه ی ما...

دیوانه نبودیم،ویرانه نبودیم...

تاگذر عشق افتاد بر دل ما...

ویرانه و دیوانه شده دل بیچاره ی ما....

ای یار که دل شد دیوانه ی تو...

مددی کن ،کمکی...

لحظه ای باش طبیب دل دیوانه ی ما...

در مان نشود این دل بیمار...

با هیچ طبیبی...

ای یار تو فقط طبیب دل بیمار منی...

........................

...................................

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/11/1
مادرم،هنوزم صدای آهنگ گرم کلامت که برایم لالایی می خواندی،قشنگ ترین موسیقی دنیاست.

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/31
باران را دوست دارم.
نه فقط به خاطر عشق...
به خاطر پاک کردن غبارهای غم آلود پشت شیشه...
به خاطر چک چک ،چکیدن آب روی درب چوبی اتاقم...
به خاطر صدای خش خش برگ توی کوچه...
به خاطر عطر دل انگیزش،باران  عزیزه...
دوستت دارم باران...
به هزار ویک دلیل ویک بهانه...
هزار ویک دلیل رامی نویسم...
و آن یک بهانه تویی ای عزیزم...
........................
............
ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/31
هوای من دو نفره نیست. تک نفره هم نیست. هوای من،هوای بی تو بودن است.

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/31
اتاقم زندان است...
ومن آن مرد زندانی و اسیر...
درم بازاست به روی جاده ی آزادی...
ولی شوق آزادی ندارم...
مادرم را مرد زندانبان ببینم...
که هرچه تشویقم به آزادی کند...
اثر ندارد در منه تنهای تنها...
چون مادرم را درقامت مرد زندانبان ببینم...
وعده ی آزادیش را باور ندارم...
دل خوشم به تنهایی خویش...
می زنم پشت پا به آزادی خویش...
اگر حکم من فراق یار است...
آزادی برمن حرام است...
چه می داند بیچاره مادر...
که فرزندش حالش خراب است...
......................
..............................

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/31
خسته ام،مثل پیرمردی که در یک روز سرد با جیب خالی هوس یک نخ سیگار می کند.

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/31
گاهی وقت ها تعطیل می شود،مغزم،افکارم،قلبم،احساسم...، و بی خیال همه چیز می شوم حتی،تو...

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/31
همیشه؛ به محض اینکه از روی صندلی ات بلند شوی ناگهان کسی دیگر به جای تو به روی صندلی زیبایت خواهد نشست،و آنوقت مجبوری به هر دیواری تکیه کنی. واینگونه آدما عشقشان را از دست می دهند.

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/31

تلخی آخرین دیدارمان، از یادمان برد من و تو چه روزهای شیرین و شادی داشتیم.

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/31
آنچه پراونه را پیر می کند،گذر عمر نیست. دیدن خاموشی شمعی است که روزگاری دو صد پروانه به گردش می چرخید.

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/31
آن قدر در دل دادن خسیسم، که هنوز مانده ام دلم را به کی دهم؟

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/31
تنها کلمات نیستند خوبی های تورا با زیباترین جملات به تصویر می کشند.اعداد هم به صف شده اند تا تمام خوبی های تورا بشمارند،اما ناتوانند

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/31
کاش قانون زندگی تبصره هم داشت،تا بعضی ها که آرزو دارند عاشق شوند با تبصره عاشق می شدند.

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/31
چه فرقی می کند روزی برگ سبز کدامین درخت بودی،وقتی حالا درمیان برگ های زرد وخشکیده ی درختان پاییزی زیر پای رهگذران خرد می شوی...

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/31
یه تابلو گذاشتم اول جاده ورودی زندگیم،روش نوشتم لطفا وارد نشوید اینجا تمام پل های رفاقت خراب است.


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/31
گاهی وقتا باید در سایه باشی،تانبودنت را احساس کنند.

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/31
به سلامتی غریبه ای که میاد توزندگی اونیکه دوستش داریم، تابهمون ثابت بشه لیاقت دوس داشتنو نداشت اونی که دوستش داشتیم.

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/31
بی خیالی یعنی،،،مرز بین ماندن و نماندن،یا...خواستن و نخواستن.من هنوزها هم که می گذرد بی خیالم.

ابراهیم کیانفرد.


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
عکس ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/29
سخت ترین کار دنیا ماندن در بین دو نفر است
کسی که دوستمان دارد و کسی که دوست داریم

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/29
مذهبی نیستم...
اما من عاشق حسینم...
سیاهپوش نیستم...
اماکفن پوش لشکر حسینم...
این جان که در تن من است...
یک لبیک از تومی خواهد حسینم...
تو لبیک گوی که من لایق شهادتم...
من ساقی لشکر حسینم...

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/27


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/27
عکس ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/27
روزی شعرهایم ته می کشد...

خنده هایم تلخ می شود...

جوانیم،پیر می شود...

همه چیز معکوس می شود...

ولی عشق تو دردل من...

روزافزون می شود.

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/27
ثانیه ها می گذرد و دقایق به ساعت هامی رسد،روزها می گذرد و ماه ها به سال هامی رسد،وبه همین سادگی عمربه پایان می رسد،آنچه می ماند خوبی هاست ،بیایید بارفتارمان انسانیت را معنا کنیم.

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/27
زیر تازیانه های نگاهت فریاد کشیدن را دوست دارم،نگاهم کن تا از هر تازیانه ات نام تورا فریاد بزنم، تا فریاد دوست داشتن تو به تمام عالم برسد.

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/27
دل من تنگ غروب...

کوچه های خلوت سرد غروب...

دلم برای اون لحظه ها تنگ تنگه...

لحظه ی دیدن تو...

من توی کوچه...

تو پشت پنجره،پشت شیشه...

بوی بارون،بوی بوسه...

توی کوچه،باتوبودن...

خاطرات ماندگارت...

دل من برای کوچه تنگ تنگه...

تنگ لحظه های خوب دیدار...

توی تاریکی مات کوچه...

.......................

...............................

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/27
با واژه ها هم می شود تورا نقاشی کشید.نقاشی فقط تصویر تو نیست.تو را می شود با محبت هایت هم به تصویر کشید.

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/27
اگر ماهی بودم بزرگترین آرزویم صیدشدن با تور نگاه تو بود ،در هوای نگاه تو هم می شود نفس کشید.

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
2014/10/27
تیک تیک عقربه های ساعت...

مرا یاد قدم های تو می اندازد...

وتوقف عقربه ها بر اعداد...

یاد خدا حافظی ات...

عقربه ها می روند و می آیند این است عشق عقربه ها بر اعداد...

کاش تو هم مثل عقربه ها بودی...

ولی افسوس من عددی نیستم.

 

ابراهیم کیانفرد


دسته بندی :


نویسنده: ابراهیم کیانفرد
آخرین مطالب
» طبیب دل ( 2014/11/1 )
» مادر ( 2014/11/1 )
» باران ( 2014/10/31 )
» دل نوشته ( 2014/10/31 )
» زندان ( 2014/10/31 )
» دل نوشته ( 2014/10/31 )
» دل نوشته ( 2014/10/31 )
» دل نوشته ( 2014/10/31 )
» دل نوشته ( 2014/10/31 )
» دل نوشته ( 2014/10/31 )
» دل نوشته ( 2014/10/31 )
» دل نوشته ( 2014/10/31 )
درباره ما

شعر.متن ادبی.حرف دل
ابراهیم کیانفرد
من...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ابراهیم کیانفرد ساکن یاسوج.مخلص همه ی شما.
ایمیل : badamshirin40@yahoo.com