دل نوشته

خدایا آغوش تورا می خواهم،از آغوش آدمایت که بوی خیانت می دهد بیزارم.

ابراهیم کیان فرد

[ 2014/11/19 ] [ 2:29 PM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

بعدتو

بعد تو به هر که دل بستم...
فهمیدم که بی تو...
تک و تنها در ته یک بن بستم...
آن غریبه حال خراب مرا می دید...
خیال می کرد...
دل به رویای خودش بستم...
آن بیچاره نمی دانست ...
من یک کبوتر بال و پر بستم...
.....................
.............................

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/19 ] [ 2:28 PM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل نوشته

گاهی وقت ها افکارت برای مدتی طولانی هنگ می کند.آن وقت مجبوری پشت حباب غبار گرفته اندیشه هایت،بنویسی تا اطلاع ثانوی همه چیز تعطیل.

ابراهیم کیان فرد

[ 2014/11/19 ] [ 2:27 PM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل نوشته

مردی_نه به نر بودن است نه به ریش دراز،من دختری را می شناسم که نه نر است،ونه ریش دراز دارد،اما مرد است.

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/18 ] [ 10:45 AM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل نوشته


زندگی یک موسیقی بی کلام است،هرکس آن را به طریقی می نوازد.

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/16 ] [ 1:59 AM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل نوشته

حتی وقتی شادم،به تو که می اندیشم ،ابرهای شادی از آسمان آبی احساسم رنگ می بازد،وتمام آسمان خیالم پراز غبارهای غم آلود می شود.

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/16 ] [ 1:59 AM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل نوشته

با تمام تنهاییم،هرگز از کسی نمی خواهم با آمدنش تنهایی مرا پر کند،می ترسم روزی برود و بگوید من نخواستم بیایم_توخواستی.

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/16 ] [ 1:58 AM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل نوشته

وقتی از همه چیز_حتی از زندگی نا امید می شوم_، می فهمم زندگی یعنی دستان تو،و در آغوشم که می گیری ،یعنی به من زندگی بخشیده ای.

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/16 ] [ 1:57 AM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل نوشته

برای دوست نداشتن آدمای دوس داشتنی، باید قلبی در سینه نداشت.

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/16 ] [ 1:55 AM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل نوشته

آنقدر به دروغ_ به ما گفتند دوستت داریم،که اگر کسی واقعا دوستمان داشته باشد باور نمی کنیم.

ابراهیم کیان فرد

[ 2014/11/16 ] [ 1:54 AM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دو قبله


خدایا...
من_ دو قبله دارم...
یک قبله ام- رو به خدا...
قبله ی دیگر من...
روبه کلبه ی تنهایی یار...
یک چشمم به خدا...
یک چشمم...
به همهمه ی تنهایی یار...
خدایا کفر نمی گویم...
من...
دو خدا دارم...
یکی تو...
و یکی حضرت یار...
خدایا ...
تو دلیل خلقت منی...
و یار...
دلیل تنهایی من...
.......................
................................

ابراهیم کیان فرد

[ 2014/11/13 ] [ 1:43 PM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل نوشته

تمام غم های عالم را حریفم_ وقتی تو بامنی.

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/13 ] [ 0:35 AM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل نوشته

آغوش من هنوز بوی عطر تورا می دهد، اما تو_یاد مرا چگونه فراموش می کنی؟

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/13 ] [ 0:35 AM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل نوشته

میان رفتن و نرفتن مانده ام_نه شوقی برای ماندن دارم نه طاقتی برای رفتن.

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/13 ] [ 0:34 AM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

هوای احساس

هوای احساسم پراز خیال تو...
تو بی خیال من باش...
اما خیال من پراز خیال تو...
آنکه به خیالم دریای احساس بود...
یک ذره هم احساس نداشت...
اشتباه گره خورد از اول...
نگاهم در نگاه تو...
می زنم به بی خیالی...
تا شاید شوم بی خیال از خیال تو...
........................

........................

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/12 ] [ 0:0 AM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل نوشته

زندگی برای من_ مثل کفشهای کوچکی بود که هیچ وقت اندازه پایم نشد.

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/11 ] [ 11:59 PM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل نوشته

دوس داشتن کسی که دلش جای دیگه است،مثل پک زدن بر سیگار خاموش می مونه.

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/11 ] [ 11:58 PM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل نوشته

درد، فقط درد کشیدن نیست_گاهی،تنهایی عمیق ترین درد دنیا می شود.

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/11 ] [ 11:58 PM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل نوشته

چیزایی که انسانها اختراع میکنند،همان چیزایی هستند که خدا حوصله خلق کردنشون را نداشت . که می داند شاید آن روزها خدا هم عاشق شده بود.

[ 2014/11/11 ] [ 11:56 PM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل نوشته

گاهی وقتها کرکره ی احساست را میاری پایین،و بی خیال همه چیز می شوی.حتی بی خیال اونی که دوستش داری.

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/11 ] [ 11:56 PM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل نوشته

بعضی وقتها زنده به نظر میای.اما از درون مرده ای.فقط یک نفر زنده ات می کند.آغوش آنکه دوستش داری...

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/11 ] [ 11:55 PM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

درد

درد هایم را یکی یکی شمردم. اولین و آخرینش توبودی.

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/11 ] [ 11:54 PM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل نوشته


در بیابان های خاطراتم تو تک در خت سبزی،برای سرسبز بودنت باران اشک هایم را قطره قطره خواهم ریخت_تاهم چنان بهترین خاطره ام بمانی.

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/11 ] [ 11:53 PM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

سادگی


این روزها سادگی گناه بزرگیست. ساده بودن و ساده زیستنت را به پای هیز بودنت می گذارند. ساده نباش رفیق.

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/11 ] [ 11:52 PM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل من

دل من تنگ باتوبودن است...
سخت است نفس...
سخت ترین کار دنیا_عادت به بی تو بودن است...
رفته ای از بر من...
اما هنوز دل من...
در حال و هوای باتو بودن است...
.....................

.............................

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/11 ] [ 11:50 PM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل نوشته


تنهایی ام را به آمدن هیچ غریبه ای که_ می دانم روزی تنهایم می گذارد ومی رود نمی فروشم.

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/11 ] [ 11:48 PM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل نوشته

آدما مسافرند،به زندگی ات می آیند و می روند_به ماندن هیچ کس عادت نکن

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/11 ] [ 11:46 PM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

مردخسته

توی گوشه ی آبادی دور..............
لب چشه ی خشکیده ی ده............
پای درخت سبز بید..............
آنجا که کسی نبود...............
مردی بودخسته و زار............
تک و تنها بی قرار_ نشسته بود.........
فقط مرد بود و خدا...........
گریه می کرد زار و زار..............
مرد خسته ی قصه ی ما............
انگار دلش شکسته بود........
می چکید از گونه هاش............
مثل بارون بهار_ نم نم گرم اشک هاش...............
می گفت خداجونم بسه...
این همه غمم دادی ،بازم کمه؟
عاشق شدم.........
پرنده ی عشق_ از روی شونه های من پرید...
اون که رفت تنها شدم...
خداجونم دلم شکست؟
می فهمی خدا جونم،دلم شکست؟
بست نبود ؟؟؟
.........................

.....................................

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/11 ] [ 11:45 PM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

دل نوشته

آسمان به زمین نمی آید _اگر یک بار هم تو بگویی دوستت دارم.

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/3 ] [ 5:44 PM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]

درد

درد فقط درد کشیدن نیست.گاهی تنهایی عمیق ترین درد دنیا می شود.

ابراهیم کیانفرد

[ 2014/11/3 ] [ 1:54 AM ] [ ابراهیم کیان فرد ]
[ ]