ابراهیم کیان فرد

شعر. ترانه.متن ادبی.حرف دل

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

بی تو ناتمام خواهد ماند،

قصه ی ناتمام من،

مرابه پایان نبر،

که بی توناتمامم.

ابراهیم کیان فرد

2015/2/2422:47 PM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

اوکه رفت کرکره ی قلبم را پایین کشیدم ونوشتم ،تااطلاع ثانوی همه چیزتعطیل،حتی دل دادن.

ابراهیم کیان فرد

2015/2/2422:45 PM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

توبرو...

من بهترین غریبه ات می مانم...

که نقاب عشق تورادرسردارد...

یادت باشد...

درچهارچوب تکرار فصلها...

همچنان که عمر می گذرد...

همیشه برایم تازه می مانی...

هیچ ابری آسمان خیالم را...

ازتو نمی پوشاند...

یادت باشد...

برای ماندنت التماسی نکردم...

چون به حریم قلبت،جسارتی نکردم...

دلت شاید جای دیگری بود...

اما من به آن جا که دل تواست...

حتی نگاهی هم نکردم...

برای من...

یک طرفه عاشقت بودن...

باور کن هم عالمی داشت...

تا تو بودی کنارم...

مگر دلم هم غمی داشت؟

حالا که رفته ای...

می سوزم به تاوان یک نگاه...

آن نگاه اولینم...

همان اولین نگاهی که مرا کشت...

توتقصیری نداشتی...

من از دست خدایت گله دارم...

که زیباتورا ساخت...

وآتَش عشق تورا...

برخرمن جان من انداخت...................................

ابراهیم کیان فرد

2015/2/2310:49 AM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

مرز بین من و تو...

یک غریبه است...

می روم...

تاتوباشی و غریبه ات...

برخواهم گشت...

به روزهایی که خودم بودم...

وعروسک کوچکم...

نه تو بودی...

ونه آرزوی باتوبودنم...

برخواهم گشت به همان روزها...

که تمام هم و غمم...

تمام شدن آب نبات چوبی ام بود...

بیرون خواهم ماند ازاین بازی...

وبهترین غریبه ات می مانم...

..............................

ابراهیم کیان فرد

2015/2/2310:32 AM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

خسته ام،

از همه چیز و همه کس...

ازدوستان بی وفا...

ازتمنای عشق برای هوس...

خسته ام...

...

افق های روشنم را...

دیگر در باتوبودن نمی بینم...

دیگربرای باتوبودن...

لحظه هایم را کنارهم نمی چینم...

خسته ام...

ازبوسه های هوس آلودت...

دیگر نه مشتاقم...

برای آرام شدن در آغوشت...

.........................

ابراهیم کیان فرد

2015/2/2310:25 AM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

برایم بخند...

من یک مرده ام.

خنده هایت مرده را زنده می کند.

برایم بخند.

 

ابراهیم کیان فرد

2015/2/2223:32 PM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

تنهاکه می شوم...

درد به دیدارم می آید،

وغم راصدا می زند،

غم ودرد به جانم می افتند...

ومن اینگونه به جرم تنهایی...

زیر تازیانه های غم آلود،درد محاکمه می شوم.

 

ابراهیم کیان فرد

2015/2/2223:27 PM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

مردبودن آسان است.مردماندن مرد گران می خواهد.

 

ابراهیم کیان فرد

2015/2/2223:21 PM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

گاهی وقت ها باید به بدترین شکل زمین بخوری ،تابه بهترین شکل برخواستن را یاد بگیری.

 

ابراهیم کیان فرد

2015/2/2223:19 PM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

تنهاییم را باکسی قسمت می کنم که از آغوشش بوی هیچ غریبه ای به مشامم نرسد.

 

ابراهیم کیان فرد

2015/2/2223:16 PM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

زندگی برای من کفشهای کوچکی بود که هیچ وقت اندازه ی پایم نشد.

 

ابراهیم کیان فرد

2015/2/2223:14 PM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

خدایا ...میشه یه لحظه بیای پایین ببینی چه خبره؟ ببین آدمایت چیکار می کنند.جمع کن بساط آدمایت را...

ابراهیم کیان فرد

2015/2/2223:12 PM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

بدترین اسارت،ماندن بین دونفراست.کسی که دوستش داری و کسی که دوستت دارد.

 

ابراهیم کیان فرد

2015/2/2223:9 PM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

امروز،روزمیلادمنه...

لبخند شیرین تو...

بهترین هدیه واسه،

روز تولد منه...

آرزومه،آرزومه،

هواسم نباشه و بیایی،

دست رو چشام بزاری...

بگی کیم؟

من بگم،

این صدای عشق منه...

بوی تنها بهانه ی منه...

یه کادو تو دستم بزاری،

بگی واسه تولدتوئه...

بگم کادو نمی خوام...

من فقط خنده هاتومیخوام...

توهم واسم بخندی...

بگم خدا دیگه چیزی نمی خوام...

بگی مبارک باشه عزیزم...

ذوق کنم برات بمیرم...

یه لحظه بی خیال شم...

بغلت کنم...

محکم آغوشت بگیرم...

رهات کنم,نگات کنم...

بگم این عشق منه...

دوباره آغوشت بگیرم...

گریه کنم حسابی...

بگم تو مثل خدامی...

..............................................

ابراهیم کیان فرد

2015/2/1519:10 PM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

تو بی من ،

من بی تو،

چه فرق عجیبی دارد ،

بی هم بودنمان!

توبی من پراز لحظه های شاد،

من بی تو گوشه نشین خرابه های شهر...

من بی تو...

شده ام دیوانه ای محض،ازهمه عالم به در،

تو بی من،عاری از خیال من به سر!

این نفس هایی که می کشم،

جانی است که از سینه می رود به در،

بی تو عاری از حس زیستن

خسته از لحظه های بی تو بودن

فقط به مردن می اندیشم.

مگر می شود تو نباشی،

ومن بی تو،

باکسی دیگر به زیستن بیندیشم؟

 

ابراهیم کیان فرد

 

2015/2/1413:17 PM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

جاده ای که انتهایش به سوی شهر تو ختم نمی شود برای من جاده نیست،سراب است

 

ابراهیم کیان فرد

2015/2/319:26 PM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

زمانی فهمیدم تنهاترین آدم روی زمینم ،که وقتی اشک می ریختم،شانه ای جز شانه ی دیوار برای تکیه گاهم نیافتم

ابراهیم کیان فرد

2015/2/319:25 PM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

دلی که برای تو تنگ می شود،جایی برای تنگ شدن برای کسی دیگر ندارد.

 

ابراهیم کیان فرد

2015/2/310:38 AM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

کاش پرنده ی نامه بر در بین راه عاشقانه هایم را که برای تو می نوشتم نمی خواند.چه می دانستم پرنده ی نامه بر عاشقم می شود.

 

ابراهیم کیان فرد

2015/2/310:37 AM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

نبودنت هم زیباست اما نه به زیبایی بودنت.در فراقت به لحظه های زیبای آمدنت می اندیشم.

 

ابراهیم کیان فرد

2015/2/310:36 AM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

خدایا چرا؟حتی کبوتر هم با غضب نگاهم می کند.او فکر می کند لانه اش را که باد خراب کرده تقصیر من است.

 

ابراهیم کیان فرد

 

2015/2/310:31 AM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

خدایا چرا؟حتی کبوتر هم با غضب نگاهم می کند.او فکر می کند لانه اش را که باد خراب کرده تقصیر من است.

2015/2/310:30 AM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

تنهایی یعنی مخاطب خاصت خداباشد.چه لذتی دارد تنها یی باخدا

 

ابراهیم کیان فرد

2015/2/310:29 AM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

تازه فهمیدم.زندگی پس از مرگ هم جاریست.مگر زندگی پس از عشق زندگی پس از مرگ نیست؟

 

ابراهیم کیان فرد

2015/2/310:28 AM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

بین من و آنکه تودوست داری فرقی نیست،من تورا دوست دارم تو او را.اینجاست که من یک بازنده ام.

 

ابراهیم کیان فرد

2015/2/310:26 AM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

غم هایت را بشمار.تمام غم هایت به سنگینی یک غم من نمی شود.غم عشق تو

 

ابراهیم کیان فرد

2015/2/223:34 PM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

می روم،اما یادت باشد ردپای عشقت را هیچ بارانی از کوچه های خاکی قلبم پاک نمی کند.

 

ابراهیم کیان فرد

2015/2/223:29 PM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

نترس عشق من.خط های مواز ی هیچ گاه به هم نمی رسند.کاش مثل آنکه تو دوست داری یک خط شکسته بودم.

 

ابراهیم کیان فرد

2015/2/223:28 PM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

شادم... شوخم... لبخند می زنم... اما پشت همه شادی و لبخند هایم درد عمیقی نهفته است.درد عشق تو.

 

ابراهیم کیان فرد

2015/2/223:22 PM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥

بی وفایی ترک کردن و رفتن نیست.فراموش کردن است.

 

ابراهیم کیان فرد

2015/2/223:15 PM بـ ه قـلمـ ابراهیم کیان فرد ♥طراح : صـ♥ـدفــ